BENVINGUDA

Benvinguts al bloc dels propietaris de terres al terme de L'Aleixar !


L'ALEIXAR CREIX. Aquesta és una realitat que no es pot amagar. La forma en què creixi o la forma com es cuidi i ordeni el que ja està fet és una qüestió que només es resoldrà amb la bona voluntat i el bon fer de totes les parts que en som interessades.


Amb aquesta eina volem posar a l'abast de totes les persones interessades, informació general sobre temes que ens incumbeixen com a propietaris de terrenys al terme municipal de l'Aleixar, però també com a una part més de la vida, de l'activitat social, econòmica i cultural d'aquesta preciosa vila.

diumenge, 27 de febrer del 2011

AVIS DE L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL segona quinzena febrer

AVELLANER (Final pol·linització)
Barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina): Cal destruir les erugues a l'interior de les galeries actives mitjançant filferro, molles, etc. Les serradures ens ajudaran a trobar les galeries
actives.
AMETLLER (Inici floració)
Brot sec, arrufat i cribat: A les finques on durant la campanya anterior s’hagi produït una forta afectació, cal realitzar un tractament des de l’estadi B (borró inflat) fins a caiguda de
pètals.

Monilia: A les finques amb forta afectació durant la campanya anterior, realitzar dos tractaments, un a botó blanc i el segon a caiguda de pètals. En finques amb

poca afectació realitzar un únic tractament a la caiguda de pètals.

NOGUER (Repòs hivernal)

OLIVERA (Diferenciació floral)
Repilo (Spilocacea oleagina): Vigilar sobretot les zones ombrívoles i mal ventilades, i estar atents davant condicions favorables (temperatura suau i fulla mullada més de 4h).
Corc (Phloetribus scarabaeoides): Es recomana reservar rames d’esporga de 5-10cm. de gruix com a esquer, deixar-les en zones ombrejades o als peus d’alguns arbres per tal que
hi realitzin la posta. Al mes de maig es donarà l’avís per a cremar-la o tractar-la.
Caparreta (Saissetia oleae): Ja es pot realitzar un tractament amb Piriproxifén a aquells arbres que presentin una forta afecció de caparretes (observar que no estiguin parasitades,
amb un foradet a la closca). Únicament si es troba estés a tota la finca es pot aprofitar i realitzar aquest tractament junt amb el del Repilo.
FRUITA DOLÇA (tractaments destinats a disminuir inòcul)
Presseguers, És recomanable fer un tractament amb Olis i Productes cuprícs en les varietats primerenques sensibles a Monília. (Inici floració)
Arrufat, mota, brot sec i cribat Tractament cúpric entre C-D (borró inflat-botons florals) però en finques amb afecció d’aquestes malalties es recomana fer un tractament a l’ hivern per
reduir inòcul.
Poll de Sant Josep (Quadraspidiotus perniciousus): Es recomanable fer tractament a les plantacions on s’observi presència de nimfes vives protegides sota l’escut.
Barrinadors: És recomanable destruir les erugues de l’interior de les galeries actives amb filferro. S’ha de vigilar sobretot el punt d’empelt de les plantacions joves.
CÍTRICS
Tractament post collita: És convenient eliminar les restes de fruits caiguts a terra en acabar la collita i realitzar un tractament amb productes cúprics, per tal de reduir l'inòcul de
malalties i afavorir la massa foliar de l'arbre.
VÍNYA

HORTA
Barrinador de la carxofa: S’inicia l’ eclosió dels ous que durarà fins al mes de març. En cas d’atac realitzar aplicacions de Bacillus thuringensis.
Cols, enciams, col-i-flors: Vigilar els atacs d’erugues, realitzar aplicacions de Bacillus thuringensis, mentre hi hagi eclosions sobretot abans que cabdellin.
Calçot: Controlar míldiu i aparició de puntes cremades (Stemphyllium) en períodes d’alta humitat ambiental.
Mildiu de l’enciam: Aquesta malaltia es desenvolupa quan la temperatura és de 10ºC i la humitat de més del 95%. Cal minimitzar la condensació d’aigua sobre les fulles i controlar
que hi hagi una bona ventilació.
Escarola: Cendrosa. Evitar la proliferació del fong en les ultimes fases del cultiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada